Výkladní skříň Vašeho podnikání

Vaše prodejna je doslova a do písmene „Výkladní skříní Vašeho podnikání“. Tak jak zákazníci vnímají Vaši prodejnu, vnímají i Váš business a také Vás. Čím příjemnější a přátelštější prostředí je obklopuje, tím pohodlněji se cítí při nákupu Vašeho zboží. Konkurence je obrovská a vzhled prodejny je jednou z mála cest jak se odlišit…

Změna

 Je mnoho příčin a důvodů, které vedou ke změně interiéru prodejny. Můžete se stěhovat, rozšiřovat nebo Vám jen interiér zestárl a Vy jej potřebujete něčím oživit. Změna může být velká a zásadní nebo jen malá a kosmetická. V každém případě jednou budete postaveni před skutečnost jak tuto změnu provést. Kdo si již nepoložil zásadní otázku „Jak k takové změně přistoupit?“ a každý z nás má obavy, aby výsledek byl dle očekávání.

Dvakráte měř…

Tím nejzásadnějším rozhodnutím je, zda si návrh interiéru a následné kroky výběru provedete sami, nebo se obrátíme na odborníka. V případě vlastního návrhu a následné realizace se musíte spolehnout na své estetické cítění, schopnost vytvořit návrh, dobře nasmlouvat dodavatele stavebních prací interiérových prvků a nábytku. Budete se muset stát odborníky na stavební materiály, barevné kombinace, povrchy, osvětlení, zdravotní a hygienické předpisy a další oblasti. A průběžně si rezervovat obrovskou spoustu času, který přiznejme si, většinou nemáte.

Interiérový architekt

Pokud se rozhodneme spolupracovat s odborníkem, tak tou nejlepší variantou je interiérový architekt. Je to odbornost, která Vás provede veškerým úskalím tvorby nebo změny interiéru prodejny. Dokáže zastřešit stavební práce, návrh interiéru, barevné provedení a dodávky interiérových prvků. Také pohlídá zdravotní a hygienické normy. Má dostatečný nadhled, ale zároveň do detailu rozumí použití jednotlivých materiálů. Dokáže převést Vaše očekávání do realistických a zároveň praktických návrhů.

Oborová zkušenost

Obor optiky, tak jako každý obor, má svá specifika a teprve po jejich pochopení je možno vytvořit dobrý a zároveň funkční návrh prodejny. Proto jako dlouhodobí dovozci vybavení optik jsme se rozhodli neprovádět tyto návrhy sami ale spolupracovat s interiérovým architektem. Přinášíme naši mnohaletou zkušenost s interiérovými prvky a snoubíme ji s dovedností a invencí interiérového architekta. Jsme pevně přesvědčeni, že to je to nejefektivnější cesta k dosažení cíle – Vaší spokojenosti.

Architektonický návrh a realizace dodávky

Nejprve s Vámi probereme celý záměr a rozsah. Interiérový architekt Vás navštíví, zaměří stávající nebo budoucí prostory, probere s Vámi představu o budoucím stylu prodejny, harmonogramu prací, a rozpočtu. Na základě první schůzky Vám předložíme návrh postupu a předpokládaný rozpočet. Po odsouhlasení následují návrhy, barevné schémata, konzultace, vizualizace a materiálové varianty. Po vzájemném odsouhlasení se připraví rozpis materiálu, výkresy nábytku a v případě stavebních úprav stavební výkresy.

Realizace dodávky

Samotnou realizace řešíme buď s našimi, nebo Vašimi dodavateli a to pod odborným dohledem interiérového architekta. Postaráme se o harmonogram prací, kontrolu kvality a montáž speciálních prvků.

Financování

Jsme si vědomi, že realizace nové prodejny či změna interiéru vyžaduje nemalé finanční prostředky a proto jsme při větších dodávkách schopni nabídnout různé varianty splácení či jiné finanční pomoci. Jde nám především o Vaši spokojenost.
V případě dotazů nás kontaktujte na info@vybavenioptik.cz nebo obruby@obruby.cz 

11
12
13
10
9
8
7
6
5
4